Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Thọ Xuân phấn đấu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa

Ngày 02/03/2016 15:02:43

Sáng 23/7, Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kì 2015- 2020.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đinh Tiên Phong, Phó bí thư tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó bí thư Tỉnh ủyThanh Hóa, Lê Thị Thìn, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quyền, ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Trần Quang Đảng, ủy viên BTV tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và 300 đại biểu chính thức dự đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,2%, cao hơn 2,2% so với nhiệm kì 2005- 2010. Môi trường đầu tư  kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, các hợp tác xã  đều tăng về số lượng và qui mô. Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư huy động trong 5 năm ước đạt 13.950 tỷ đồng, vượt 16,2% chỉ tiêu đại hội, gấp 2,1 lần giai đoạn 2005- 2010. Hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được coi trọng, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. 

Trong nhiệm kì tới, huyện Thọ Xuân đã đưa ra 4 chương trình trọng tâm đó là: chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng tả ngạn sông Chu, chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  Mục tiêu đặt ra đến năm 2020 xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới và là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa

 
 

 

Đ/c Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đạt được trong nhiệm kì qua. Đồng chí đã gợi mở một số vấn đề đại hội cần quan tâm thảo luận để đạt được các kế hoạch, mục tiêu trong nhiệm kì tới. Trên cơ sở qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và qui hoạch đô thị Lam Sơn- Sao Vàng của tỉnh, huyện cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch và triển khai thực hiện nhằm khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của địa phương;  tập trung chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng tả ngạn sông Chu; quan tâm đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, chủ động triển khai các chủ trương và biện pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kì 2015- 2020. 

 

PV

 

Thọ Xuân phấn đấu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 02/03/2016 15:02:43 (GMT+7)

Sáng 23/7, Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kì 2015- 2020.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đinh Tiên Phong, Phó bí thư tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó bí thư Tỉnh ủyThanh Hóa, Lê Thị Thìn, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quyền, ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Trần Quang Đảng, ủy viên BTV tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và 300 đại biểu chính thức dự đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,2%, cao hơn 2,2% so với nhiệm kì 2005- 2010. Môi trường đầu tư  kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, các hợp tác xã  đều tăng về số lượng và qui mô. Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư huy động trong 5 năm ước đạt 13.950 tỷ đồng, vượt 16,2% chỉ tiêu đại hội, gấp 2,1 lần giai đoạn 2005- 2010. Hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được coi trọng, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. 

Trong nhiệm kì tới, huyện Thọ Xuân đã đưa ra 4 chương trình trọng tâm đó là: chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng tả ngạn sông Chu, chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  Mục tiêu đặt ra đến năm 2020 xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới và là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa

 
 

 

Đ/c Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đạt được trong nhiệm kì qua. Đồng chí đã gợi mở một số vấn đề đại hội cần quan tâm thảo luận để đạt được các kế hoạch, mục tiêu trong nhiệm kì tới. Trên cơ sở qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và qui hoạch đô thị Lam Sơn- Sao Vàng của tỉnh, huyện cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch và triển khai thực hiện nhằm khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của địa phương;  tập trung chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng tả ngạn sông Chu; quan tâm đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, chủ động triển khai các chủ trương và biện pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kì 2015- 2020. 

 

PV

 

thủ tục hành chính