Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

UBND thị trấn Thọ Xuân thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn Thị trấn Thọ Xuân

Ngày 10/02/2024 00:00:00

UBND thị trấn Thọ Xuân thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số

trên địa bàn Thị trấn Thọ Xuân

 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch hành động số 46-KH/ĐU ngày 23/3/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách thị trấn, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn.

Để đánh giá mức độ đạt theo các chỉ tiêu, nội dung về hạ tầng nền tảng số:

Ngày 26 /10/2022 UBND thị trấn đã phối hợp với viến thông VNPT lặp đặt 9 điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong trên địa bàn thị trấn .

Một số hình ảnh đang lắp đặt tại các nhà văn hoá khu phố và các điểm công cộng.

 


Nguyễn Thanh Hải - Công chức VHXH thị trấn Thọ Xuân 

 

 

 

 

 

UBND thị trấn Thọ Xuân thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn Thị trấn Thọ Xuân

Đăng lúc: 10/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

UBND thị trấn Thọ Xuân thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số

trên địa bàn Thị trấn Thọ Xuân

 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch hành động số 46-KH/ĐU ngày 23/3/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách thị trấn, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn.

Để đánh giá mức độ đạt theo các chỉ tiêu, nội dung về hạ tầng nền tảng số:

Ngày 26 /10/2022 UBND thị trấn đã phối hợp với viến thông VNPT lặp đặt 9 điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong trên địa bàn thị trấn .

Một số hình ảnh đang lắp đặt tại các nhà văn hoá khu phố và các điểm công cộng.

 


Nguyễn Thanh Hải - Công chức VHXH thị trấn Thọ Xuân 

 

 

 

 

 

thủ tục hành chính