Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Sáng ngày 25/4/2024 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ngày (26/3/1931-26/3/2024).

Ngày 25/03/2024 00:00:00

Đồng chí: Lê Thị Oanh Bí thư đoàn thanh thị trấn thông qua Truyền thống 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 Sáng ngày 25/4/2024 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ngày (26/3/1931-26/3/2024).

Tham dự hội nghị Đồng chí: Lê Thị Thanh Tâm Ủy viên ban thượng vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân; Đồng chí Nguyễn Hữu tấn PBT thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Đồng chí Lê Văn Hoàn PBT, Chủ tịch UBND thị trấn; về dự có các đồng chí Thường Vụ Đảng ủy, MTTQ, trưởng các đoàn thể  và toàn thể các đồng chí trong BCH Đoàn thanh niên thị trấn

Đồng chí: Lê Thị Oanh Bí thư đoàn thanh thị trấn thông qua Truyền thống 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 Năm 2024 đánh dấu chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

              Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

          Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành  Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.
           Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung  phong  tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất".  Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên  Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.  Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung  kích”thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987), Đại hội đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 02 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

         Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp.

          Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/ 2007, đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 02 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung các nội dung của hai phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 93 năm qua, các cấp Đoàn và tuổi trẻ cả nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân.

         Dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam, Thanh niên thị trấn Thọ Xuân  luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào hành động. Trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, các phong trào như "Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... đã được thanh niên thị trấn Thọ Xuân hưởng ứng mạnh mẽ. Họ hăng hái tham gia sản xuất nông nghiệp, xung phong tiêu diệt quân thù, săn sàng tiếp tế cho miền nam trong cuộc chiến tranh với đế quốc mỹ xâm lược.

        Sau giải phóng miền nam, hoàn toàn thống nhất nước nhà, các thế hệ thanh niên thị trấn Thọ Xuân luôn tích cực, hăng say trong lao động sản xuất xây để dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, và đặc biêt, từ năm 1986 đến nay, qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tuổi trẻ  thị trấn không ngừng học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn tìm tòi các nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương. Luôn chăm lo phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương cũng như lợi ích của Thanh niên;

Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do TƯ Đoàn tổ chức như: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện bảo vệ tổ quốc", “ Năm xung kích, bốn đồng hành”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  ”...  Phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, thanh niên thị trấn Thọ Xuân luôn sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi,  thanh niên luôn đi đầu trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn mội trường xanh, sạch, đẹp; đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất...Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo xây dựng tổ chức Hội, công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng …được tổ chức Đoàn thường xuyên quan tâm, giáo dục và rèn luyện. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, AN-QP mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

 Tuổi trẻ thị trấn Thọ Xuân  tích cực đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 68 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 83 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn 93 năm qua, với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thành công chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 với chủ đề “ Năm thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ thị trấn  nguyện bước tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương có hoa và quà chúc mừng Đoàn thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 

MTTQ và các doàn thể có hoa và quà chúc mừng Đoàn thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Đài truyền thanh thị trấn Thọ Xuân

Sáng ngày 25/4/2024 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ngày (26/3/1931-26/3/2024).

Đăng lúc: 25/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Đồng chí: Lê Thị Oanh Bí thư đoàn thanh thị trấn thông qua Truyền thống 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 Sáng ngày 25/4/2024 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ngày (26/3/1931-26/3/2024).

Tham dự hội nghị Đồng chí: Lê Thị Thanh Tâm Ủy viên ban thượng vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân; Đồng chí Nguyễn Hữu tấn PBT thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Đồng chí Lê Văn Hoàn PBT, Chủ tịch UBND thị trấn; về dự có các đồng chí Thường Vụ Đảng ủy, MTTQ, trưởng các đoàn thể  và toàn thể các đồng chí trong BCH Đoàn thanh niên thị trấn

Đồng chí: Lê Thị Oanh Bí thư đoàn thanh thị trấn thông qua Truyền thống 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 Năm 2024 đánh dấu chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

              Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

          Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành  Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.
           Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung  phong  tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất".  Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên  Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.  Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung  kích”thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987), Đại hội đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 02 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

         Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp.

          Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/ 2007, đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 02 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung các nội dung của hai phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 93 năm qua, các cấp Đoàn và tuổi trẻ cả nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thọ Xuân.

         Dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam, Thanh niên thị trấn Thọ Xuân  luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào hành động. Trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, các phong trào như "Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... đã được thanh niên thị trấn Thọ Xuân hưởng ứng mạnh mẽ. Họ hăng hái tham gia sản xuất nông nghiệp, xung phong tiêu diệt quân thù, săn sàng tiếp tế cho miền nam trong cuộc chiến tranh với đế quốc mỹ xâm lược.

        Sau giải phóng miền nam, hoàn toàn thống nhất nước nhà, các thế hệ thanh niên thị trấn Thọ Xuân luôn tích cực, hăng say trong lao động sản xuất xây để dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, và đặc biêt, từ năm 1986 đến nay, qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tuổi trẻ  thị trấn không ngừng học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn tìm tòi các nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương. Luôn chăm lo phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương cũng như lợi ích của Thanh niên;

Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do TƯ Đoàn tổ chức như: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện bảo vệ tổ quốc", “ Năm xung kích, bốn đồng hành”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  ”...  Phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, thanh niên thị trấn Thọ Xuân luôn sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi,  thanh niên luôn đi đầu trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn mội trường xanh, sạch, đẹp; đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất...Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo xây dựng tổ chức Hội, công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng …được tổ chức Đoàn thường xuyên quan tâm, giáo dục và rèn luyện. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, AN-QP mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

 Tuổi trẻ thị trấn Thọ Xuân  tích cực đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 68 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 83 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn 93 năm qua, với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thành công chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 với chủ đề “ Năm thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ thị trấn  nguyện bước tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương có hoa và quà chúc mừng Đoàn thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

 

MTTQ và các doàn thể có hoa và quà chúc mừng Đoàn thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Đài truyền thanh thị trấn Thọ Xuân

thủ tục hành chính