Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 08/07/2024 00:00:00

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp.

 Ngày 28/8/2022 các khu phố tổ chức hội nghị bầu cử Trưởng khu phố

nhiệm kỳ   2022 - 2025

 

Căn cứ Quyết định số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ­ ương MTTQ Việt Nam quy định về việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

 Căn cứ Quyết định số 77 ngày 08/8/2022 của UBND thị trấn Thọ Xuân về việc công bố tổ chức hội nghị bầu cử trưởng khu phố Nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ kế hoạch phối hợp số 01 ngày 08/8/2022 giứa UBND víi UB MTTQ thị trấn Thọ Xuân, về tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp.

Danh sách các Ông (bà) Trúng cử chức vụ Trưởng khu phố

TT

Khu phố

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Khu phố 1

Lê Văn Thanh

Trưởng khu phố 1

 

2

Khu phố 2

Lê Văn Long

Trưởng khu phố 2

 

3

Khu phố 3

Trần Xuân Sự

Trưởng khu phố 3

 

4

Khu phố 4

Hà Công Hải

Trưởng khu phố 4

 

5

Khu phố 5

Nguyễn Văn Toán

Trưởng khu phố 5

 

6

Khu phố 6

Phạm Văn năm

Trưởng khu phố 6

 

7

Khu phố Đồng Thôn

Hoàng Trí Nghiên

Trưởng khu phố Đồng Thôn

 

8

Khu phố Vĩnh Nghi

Nguyễn Thị Hà

Trưởng khu phố Vĩnh Nghi

 

9

Khu phố Quân Bình

Nguyễn Khắc Phụng

Trưởng khu phố

Quân Bình

 

Một số hình ảnh các khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

 

 

Đài truyền thanh thị trấn Thọ Xuân

 

 

 

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng lúc: 08/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp.

 Ngày 28/8/2022 các khu phố tổ chức hội nghị bầu cử Trưởng khu phố

nhiệm kỳ   2022 - 2025

 

Căn cứ Quyết định số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ­ ương MTTQ Việt Nam quy định về việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

 Căn cứ Quyết định số 77 ngày 08/8/2022 của UBND thị trấn Thọ Xuân về việc công bố tổ chức hội nghị bầu cử trưởng khu phố Nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ kế hoạch phối hợp số 01 ngày 08/8/2022 giứa UBND víi UB MTTQ thị trấn Thọ Xuân, về tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 28/8/2022 có 9/9 khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp.

Danh sách các Ông (bà) Trúng cử chức vụ Trưởng khu phố

TT

Khu phố

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Khu phố 1

Lê Văn Thanh

Trưởng khu phố 1

 

2

Khu phố 2

Lê Văn Long

Trưởng khu phố 2

 

3

Khu phố 3

Trần Xuân Sự

Trưởng khu phố 3

 

4

Khu phố 4

Hà Công Hải

Trưởng khu phố 4

 

5

Khu phố 5

Nguyễn Văn Toán

Trưởng khu phố 5

 

6

Khu phố 6

Phạm Văn năm

Trưởng khu phố 6

 

7

Khu phố Đồng Thôn

Hoàng Trí Nghiên

Trưởng khu phố Đồng Thôn

 

8

Khu phố Vĩnh Nghi

Nguyễn Thị Hà

Trưởng khu phố Vĩnh Nghi

 

9

Khu phố Quân Bình

Nguyễn Khắc Phụng

Trưởng khu phố

Quân Bình

 

Một số hình ảnh các khu phố tổ chức hội nghị Tổng kết khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cTrưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

 

 

Đài truyền thanh thị trấn Thọ Xuân

 

 

 

thủ tục hành chính