Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

LỜI KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Thọ Xuân

Ngày 10/03/2024 00:00:00

Kính thưa: Toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

 

THỊ TRẤN THỌ XUÂN

 

      

               Số: 08/ LKG-MTTX

 

     Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             

 

        Thị trấn Thọ Xuân, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

 

LỜI KÊU GỌI
Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thọ Xuân

 

 

Kính thưa:

 

Toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

 

Trong những năm qua, thực hiện công văn hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về vận động Quỹ "Vì người nghèo" hàng năm vào dịp tháng 11, hướng tới tháng Vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11. Quỹ vì người nghèo các cấp đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên, đã tham gia hưởng ứng tích cực bằng tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, viên chức người lao động, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua đối với Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân; đã luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh. Tính đến tháng 10/2022, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện đã hỗ trợ làm mới 22 nhà đại đoàn kết trị giá 1.100.000.000 đồng; phối hợp vận động và trao 6.022 suất quà quà tết trị giá 3,816 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm trên đã giúp cho các hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn huyện, trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân được cải thiện chỗ ở tốt hơn, có điều kiện phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo và ổn định tình hình cơ sở. Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thọ Xuân trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các tập thể, cá nhân, các cấp Mặt trận đã chia sẽ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

Tuy nhiên, hơn 02 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất kinh doanh, việc làm của người dân và doanh nghiệp. Trong đó có người nghèo, những người vốn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nay càng khó khăn hơn. Theo kết quả rà soát, hiện nay trên địa bàn thị trấn vẫn còn 55 hộ nghèo (chiếm 2,4%) và 108 hộ cận nghèo (chiếm 4,02%) trong đó còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo …. rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 777-CV/TU, ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Phong trào "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022; Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 05/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022; Công văn số 187/CV- MTTQ-BTT, ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Thọ Xuân trân trọng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phối hợp tuyên truyền vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”  năm 2022: Hãy tiết kiệm chi tiêu, giành một phần thu nhập, ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp, tạo nguồn lực tiếp tục giúp đỡ người nghèo một cách hiệu quả và thiết thực.

+ Vận động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương (bao gồm cả phụ cấp) trở lên.

 

+ Động viên cán bộ hưu trí, mất sức, các hộ gia đình tiết kiệm chi tiêu với lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất hoặc 01 ngày công lao động/hộ trở lên; kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, các trang trại, những người hảo tâm đóng trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

+ Thời gian tổ chức vận động ủng hộ: Từ ngày 28/10/2022 đến ngày 15/11/2022. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xin được chuyển về: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, trân trọng cảm ơn và tri ân những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn đã tích cực ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua. Sự hỗ trợ của các cơ quan doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Xây dựng thị trấn Thọ Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị ( giai đoạn 2022-2023 ).

Để cuộc vận động ủng hộ đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ. Đề nghị các Ông, bà, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với chính quyền cùng cấp, Trưởng các khu phố, các chi hội, chi đoàn trên địa bàn kêu gọi vận động sự ủng hộ của các hộ gia đình, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn khu phố đạt kết quả tốt nhất.

Vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn xin thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết và cùng nhau thực hiện.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

UBMTTQ -  BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” THỊ TRẤN THỌ XUÂN

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Thọ Xuân

Đăng lúc: 10/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Kính thưa: Toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

 

THỊ TRẤN THỌ XUÂN

 

      

               Số: 08/ LKG-MTTX

 

     Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             

 

        Thị trấn Thọ Xuân, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

 

LỜI KÊU GỌI
Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thọ Xuân

 

 

Kính thưa:

 

Toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

 

Trong những năm qua, thực hiện công văn hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về vận động Quỹ "Vì người nghèo" hàng năm vào dịp tháng 11, hướng tới tháng Vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11. Quỹ vì người nghèo các cấp đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên, đã tham gia hưởng ứng tích cực bằng tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, viên chức người lao động, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua đối với Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân; đã luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh. Tính đến tháng 10/2022, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện đã hỗ trợ làm mới 22 nhà đại đoàn kết trị giá 1.100.000.000 đồng; phối hợp vận động và trao 6.022 suất quà quà tết trị giá 3,816 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm trên đã giúp cho các hộ nghèo gặp khó khăn trên địa bàn huyện, trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân được cải thiện chỗ ở tốt hơn, có điều kiện phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo và ổn định tình hình cơ sở. Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn Thọ Xuân trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các tập thể, cá nhân, các cấp Mặt trận đã chia sẽ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

Tuy nhiên, hơn 02 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất kinh doanh, việc làm của người dân và doanh nghiệp. Trong đó có người nghèo, những người vốn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nay càng khó khăn hơn. Theo kết quả rà soát, hiện nay trên địa bàn thị trấn vẫn còn 55 hộ nghèo (chiếm 2,4%) và 108 hộ cận nghèo (chiếm 4,02%) trong đó còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo …. rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 777-CV/TU, ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Phong trào "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022; Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 05/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022; Công văn số 187/CV- MTTQ-BTT, ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Thọ Xuân trân trọng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phối hợp tuyên truyền vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”  năm 2022: Hãy tiết kiệm chi tiêu, giành một phần thu nhập, ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp, tạo nguồn lực tiếp tục giúp đỡ người nghèo một cách hiệu quả và thiết thực.

+ Vận động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương (bao gồm cả phụ cấp) trở lên.

 

+ Động viên cán bộ hưu trí, mất sức, các hộ gia đình tiết kiệm chi tiêu với lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất hoặc 01 ngày công lao động/hộ trở lên; kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, các trang trại, những người hảo tâm đóng trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

+ Thời gian tổ chức vận động ủng hộ: Từ ngày 28/10/2022 đến ngày 15/11/2022. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xin được chuyển về: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, trân trọng cảm ơn và tri ân những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn đã tích cực ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua. Sự hỗ trợ của các cơ quan doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Xây dựng thị trấn Thọ Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị ( giai đoạn 2022-2023 ).

Để cuộc vận động ủng hộ đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ. Đề nghị các Ông, bà, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với chính quyền cùng cấp, Trưởng các khu phố, các chi hội, chi đoàn trên địa bàn kêu gọi vận động sự ủng hộ của các hộ gia đình, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn khu phố đạt kết quả tốt nhất.

Vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn xin thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ hưu trí, mất sức, đoàn viên, hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết và cùng nhau thực hiện.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

UBMTTQ -  BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” THỊ TRẤN THỌ XUÂN

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thủ tục hành chính