Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Ngày 28/10/2022 Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU

Ngày 10/04/2024 00:00:00

 

Ngày 28/10/2022 Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.
         
          Thực hiện chương trình công tác tháng 10 năm 2022. Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

Về dự hội nghị có Đồng chí: Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí:  Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân khai mạc hội nghị và quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

 

 

Đ/c Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân khai mạc hội nghị

 

Đồng chí: Ngô Văn Hùng – Phó bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn thông qua dự thảo Kế hoạch hành động của Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

Hội nghị thảo luận và nhất trí với các nội dung đã quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

 

 

Đồng chí: Đỗ Kim Thọ- Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân bế mạc và kết luận  hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể đối với phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với tinh thần địa phương, gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia.

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Nâng cáo chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; trú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất và bảo đảm an toàn trường học.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và định hướng phân luồng học sinh.

7. Tăng cường nguồn lực tài chính; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá; đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục; thu hút đầu tư phát triển loại hình giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ sở giáo dục.

9. Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

10. Đề nghị UBND xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các trường học trên địa bàn thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

11. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quán triết, triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

12. Ban tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì phối hợp với UBND làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đến từng chi bộ, các trường học, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Tham mưu đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

13.Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ, các khu phố tăng cường bám sát để chỉ đạo thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả.

 Công chức VHXH thị trấn Thọ Xuân – Nguyễn Thanh Hải

 

 

 

 

 

Ngày 28/10/2022 Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU

Đăng lúc: 10/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

 

Ngày 28/10/2022 Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.
         
          Thực hiện chương trình công tác tháng 10 năm 2022. Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

Về dự hội nghị có Đồng chí: Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí:  Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân khai mạc hội nghị và quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

 

 

Đ/c Đỗ Kim Thọ - Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân khai mạc hội nghị

 

Đồng chí: Ngô Văn Hùng – Phó bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn thông qua dự thảo Kế hoạch hành động của Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

Hội nghị thảo luận và nhất trí với các nội dung đã quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân về “Phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030”.

 

 

Đồng chí: Đỗ Kim Thọ- Thường vụ huyện uỷ - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân bế mạc và kết luận  hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể đối với phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với tinh thần địa phương, gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia.

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Nâng cáo chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; trú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất và bảo đảm an toàn trường học.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và định hướng phân luồng học sinh.

7. Tăng cường nguồn lực tài chính; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá; đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục; thu hút đầu tư phát triển loại hình giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ sở giáo dục.

9. Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

10. Đề nghị UBND xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các trường học trên địa bàn thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

11. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quán triết, triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

12. Ban tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì phối hợp với UBND làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đến từng chi bộ, các trường học, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Tham mưu đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

13.Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ, các khu phố tăng cường bám sát để chỉ đạo thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả.

 Công chức VHXH thị trấn Thọ Xuân – Nguyễn Thanh Hải

 

 

 

 

 

thủ tục hành chính